5 esminiai pinigų srautų

stebėjimo patarimai

Pinigų srautų stebėjimas yra labai svarbi sėkmingo verslo dalis. Tai reiškia, kad reikia sekti įplaukas ir išlaidas bei užtikrinti, kad turite pakankamai pinigų sąskaitoms apmokėti. Šiame straipsnyje aptarsime penkis patarimus, kaip veiksmingai stebėti pinigų srautus, tačiau pirmiausia...


Kas yra pinigų srautas?
Versle tai reiškia pinigų judėjimą į įmonę ir iš jos; tai pinigai, kurie teka per įmonę ir apima visas pinigines įplaukas ir išlaidas. Piniginės įplaukos apima pinigus, kuriuos įmonė gauna iš pardavimų, investicijų, paskolų ir kitų šaltinių, o išlaidos - pinigus, kuriuos įmonė išleidžia tokiems dalykams, kaip nuoma, atlyginimai, atsargos ir kitos išlaidos.
Veiksmingas pinigų srautų valdymas yra labai svarbus verslo sėkmei, nes užtikrina, kad įmonė turėtų pakankamai pinigų sąskaitoms apmokėti, investuoti į augimą ir įveikti netikėtus finansinius sunkumus.

Pažiūrėkime, kaip galėtume pradėti...


1. Sukurkite pinigų srautų ataskaitą
Pirmasis pinigų srautų stebėsenos žingsnis - sukurti piniginių srautų ataskaitą. Ši ataskaita parodys, kiek pinigų įplaukia ir kiek yra išleidžiama jūsų verslo. Tai padės jums nustatyti bet kokias problemas, kol jos dar netapo problema.
👉 Norėdami sudaryti pinigų srautų ataskaitą, pirmiausia išvardykite visas pinigines įplaukas (pvz., pardavimo pajamas ir paskolas), tada išvardykite visas išlaidas (pvz., veiklos sąnaudas ir paskolų įmokas). Skirtumas tarp įplaukų ir išlaidų parodys grynuosius pinigų srautus.


2. Peržiūrėkite gautinas ir mokėtinas sąskaitas
Viena iš dažniausiai pasitaikančių problemų yra didelis gautinų arba mokėtinų sumų likutis. Gautinos sumos - tai pinigų suma, kurią jums skolingi klientai, o mokėtinos sumos - tai pinigų suma, kurią esate skolingi tiekėjams.
Reguliari gautinų ir mokėtinų sumų peržiūra padės nustatyti pradelstus mokėjimus arba lėtai mokančius klientus. Jei pastebėsite, kad turite didelį gautinų sumų likutį, gali prireikti imtis priemonių, kad pagerintumėte pinigų surinkimo procesą. Panašiai, jei turite didelį mokėtinų sumų likutį, gali tekti derėtis su tiekėjais dėl geresnių mokėjimo sąlygų.

3. Prognozuokite pinigų srautus
Pinigų srautų prognozavimas yra esminė verslo finansų valdymo dalis. Sudarydami prognozę galite numatyti, kiek pinigų turėsite ateityje, ir nustatyti galimas problemas.
👉 Norėdami sudaryti pinigų srautų prognozę, pradėkite nuo pardavimo pajamų ir išlaidų prognozės ateinantiems 12 mėnesių. Įtraukite visus numatomus pinigų įplaukų ir išmokų pokyčius, pavyzdžiui, naujų produktų įvedimą į rinką arba mokėjimo sąlygų pasikeitimus. Tai atlikę galėsite nustatyti galimas pinigų srautų problemas ir imtis priemonių joms spręsti, kol jos dar netapo problema.

4. Tvarkykite savo atsargas
Atsargų valdymas yra dar vienas labai svarbus valdymo veiksnys. Jei turite per daug atsargų, jų laikymas įšaldo pinigus ir sumažina apyvartinį kapitalą. Kita vertus, jei turite per mažai atsargų, galite prarasti tų produktų pardavimo galimybes dėl klientui reikiamų greitesnių pristatymo terminų.
👉 Norėdami veiksmingai valdyti atsargas, turėtumėte reguliariai sekti savo atsargų lygį ir, kai reikia, papildyti prekių atsargas.
👉 Turėtumėte peržiūrėti savo atsargų apyvartumo rodiklį, kuris parodo, kaip greitai parduodate atsargas. Aukštas atsargų apyvartumo rodiklis rodo, kad produktus parduodate greitai ir efektyviai, o tai gali pagerinti pinigų srautus.

5. Stebėkite savo piniginį rezervą
Labai svarbu reguliariai stebėti piniginį rezervą. Piniginis rezervas - tai pinigų suma, kurią turite, kad galėtumėte padengti netikėtas išlaidas ar trumpalaikius piniginių srautų sutrikimus.
👉Tam, kad išlaikytumėte sveiką piniginį rezervą, turėtumėte reguliariai peržiūrėti savo pinigų srautų ataskaitas ir pinigų srautų prognozes, kad nustatytumėte visas galimas problemas.
👉Kiekvieną mėnesį atidėkite dalį pelno piniginiam rezervui kaupti.
Pinigų srautų stebėjimas yra labai svarbus jūsų verslo sėkmei. Sudarydami pinigų srautų ataskaitą, peržiūrėdami gautinas ir mokėtinas sumas, prognozuodami pinigų srautus, valdydami atsargas ir stebėdami grynųjų pinigų rezervą, galite pagerinti pinigų srautus ir užtikrinti ilgalaikę savo verslo finansinę sveikatą.

Gaukite kvietimą į seminarą

„6 žingsnių sistema sėkmingam verslui“