Ar skaitote savo

pelno (nuostolio) ataskaitas?

Jei savo pelno (nuostolio) ataskaitas padedate į stalčių ir jų neskaitote, esate ne vieni. Mes susiduriame su daugeliu verslo savininkų, kurie daro tą patį. Tačiau, jei norite sėkmingai valdyti savo verslą, būtina skaityti ir suprasti pelno (nuostolio) ataskaitas.

Kaip verslo savininkui, jums reikia visada turėti gerą savo verslo finansinės būklės vaizdą. Jūsų pelno (nuostolio) ataskaita yra geras jūsų įmonės finansinės būklės rodiklis. Jei finansai nėra jūsų stiprioji pusė, galite nesuprasti pelno (nuostolio) ataskaitos svarbos arba nežinoti, kaip ją skaityti.
Galvokite apie tai taip: stebėdami arba dalyvaudami sporte, mes žinome, kaip sekasi mūsų komandai siekti rezultatų. Viso žaidimo metu skaičiuojamas rezultatas, o pabaigoje galutinis rezultatas parodo, kaip mums sekėsi kovoti su kita komanda.

Pelno (nuostolių) ataskaita - tai būdas, kuriuo skaičiuojate savo verslo rezultatus! Pelno (nuostolio) ataskaita yra viena svarbiausių buhalterinės apskaitos dalių su kuria turėtumėte būti susipažinę.

Visų pirma, tai yra vienas iš pagrindinių dokumentų, kuriuos turėsite pateikti, jei norėsite gauti finansavimą. Ataskaita parodo bankams ir investuotojams jūsų įmonės pajamas, skolų naštą ir bendrą stabilumą.

Antra, ji parodo, ar jūsų verslas yra pelningas. Stebina, kiek daug mažų įmonių iš tikrųjų nežino, ar jos gauna pelną, ar ne. Jei jos vykdo pardavimus, vadinasi, viskas gerai, tiesa? Ne visai taip...
Jei norėdami nustatyti, kaip sekasi jūsų verslui, vertinate tik pajamas, neturite realaus vaizdo. Pajamos arba įplaukos yra tik vienas iš pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių. Tai yra prieš išskaičiuojant visus kitus rodiklius, pavyzdžiui, parduotų prekių savikainą ir pastoviąsias arba veiklos sąnaudas.

Trečia, daugelis įmonių pagal įstatymus privalo pildyti pelno (nuostolių) ataskaitas. Pelno ir nuostolių ataskaita gali apimti savaitę, mėnesį, ketvirtį ar metus. Geriausia, jei savo įmonės pelno (nuostolių) ataskaitą pildytumėte kas mėnesį.

Penkios pelno (nuostolio) ataskaitos sritys ir kaip jas skaityti


1. Pajamos
Pajamos - tai pajamos, kurias gaunate pardavę savo produktus ar paslaugas. Akivaizdu, kad pajamos yra labai svarbios, nes tai yra pinigai, kuriuos turite savo išlaidoms padengti. Jei jūsų pajamos mažos, turėsite mažinti išlaidas, kad išliktumėte pelningi.

2. Parduotų prekių savikaina

Tai išlaidos, kurias patyrėte pirkdami ar gamindami savo produktus arba teikdami paslaugas. Su kiekvieno produkto pardavimu yra susijusios įvairios tiesioginės išlaidos. Šias sąnaudas reikia apskaityti, kad jos iš tikrųjų atspindėtų, kiek jums kainuoja parduoti savo gaminius.
Paslaugų versle tai dažnai vadinama paslaugų savikaina. Jei dirbate paslaugų sektoriuje, pavyzdžiui, fotografu, į paslaugų savikainą gali būti įtrauktos visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos, pavyzdžiui, jūsų laiko, kelionės ar nuotraukų retušavimo išlaidos.

3. Bendrasis pelnas

Bendrasis pelnas - tai pelnas, kuris lieka iš pajamų atėmus parduotų prekių savikainą. Kai jūsų bendrasis pelnas yra didelis, tai reiškia, kad tiekti produktą ar teikti paslaugą jums kainuoja labai nedaug, o iš kiekvieno pardavimo gaunamų pinigų lieka didžioji dalis sumos jūsų išlaidoms padengti.
Bendrojo pelno procentinė dalis parodo šį skaičių procentais. Kuo didesnis procentas, tuo geriau!

4. Pastoviosios išlaidos

Pastoviosios arba veiklos išlaidos - tai pinigai, kuriuos turite mokėti kiekvieną mėnesį.
Tai yra tai, kiek jums kainuoja dirbti, kol dar nieko nepagaminote ar nepardavėte. Čia kalbame apie patalpų nuomą, darbo užmokestį, draudimus, rinkodarą ir komunalines paslaugas.

5. Grynasis pelnas

Grynasis pelnas - tai galutinė suma, kuri lieka padengus produktų ar paslaugų gamybos ir pardavimo sąnaudas bei veiklos išlaidas, patirtas vien tam, kad galėtumėte dirbti. Tai yra jūsų galutinis pelnas. Tai suma, kurią iš tikrųjų uždirbote. Tai jūsų pelnas!

Jūsų stebėjimo taškas
Pelno (nuostolių) ataskaita parodo tikrąsias verslo vykdymo sąnaudas ir faktiškai uždirbtus pinigus. Ji taip pat suteiks jums labai svarbios informacijos, kuria vadovaudamiesi galėsite priimti sprendimus ir nustatyti tikslus. Reguliariai tikrinkite savo pelno (nuostolio) ataskaitą - ji padės jums pasiekti norimą rezultatą!

Gaukite kvietimą į seminarą

„6 žingsnių sistema sėkmingam verslui“